Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Cursussen en Workshops

Meerdaagse cursus


Cursus Human Factors / Ergonomie
Een complete twaalfdaagse cursus waarin het vakgebied in de volle breedte wordt behandeld. Gericht op het achterhalen van verbetermogelijkheden voor werkplekken, software, productiesystemen en organisatie van het werk. Voorzien van veel praktische methoden en toepassingen.


ERP-MES-SCADA-PLCs-MACHINEsDesign of Human Machine Cooperation – Trending Topics in Automation (English)

Two day workshop

Workshop on trending topics in industrial automation and the implications of these trends on the safe cooperation between Man and Intelligent Machines; including new guidelines for Human Machine Interfaces.

The workshop addresses automation on industrial scale, such as: in process industry, logistics, traffic control, maritime, and manufacturing.

The workshop consists of two days, giving a full overview. Workshop days can be joined as independently.

Tweedaagse workshops


De onderstaande workshops zijn een verdieping van en/of aanvulling op de cursus Human Factors / Ergonomie. Ze hebben allen betrekking op het ontwerpen van werksituaties. Als er voldoende belangstelling voor een onderwerp is, wordt de Workshop ingepland. Geef je belangstelling dus aan ons door; het verplicht nog tot niets.

De kosten per workshop zijn € 1.250,– exclusief B.t.w., inclusief overnachtingsarrangement, maaltijden, koffie/thee, e.d.

Werkplekken ontwerpen voor logistieke systemen en discrete fabricage
Gedurende vijf intensieve dagdelen cursus maak je kennis met veelgebruikte analysetechnieken voor het beoordelen van fysieke belasting op de werkplek in relatie tot de inrichting en de afmetingen van de werkplek. Toepassingsgebieden zijn te vinden in logistieke systemen (denk aan postpakketten, of bagage afhandeling), discrete fabricage en montage, verpakken, etc.

Praktische ontwerptechnieken in de ergonomie
De praktijk van het ontwerpen in twee dagen met o.a. lezen van technische ontwerpdocumenten, bedenken en visualiseren van oplossingsalternatieven (3D-CAD, mock-up). U leert bouwtekeningen en andere ontwerpdocumenten beoordelen en praktische technieken toe te passen om alternatieven te ontwerpen en gebruikersinbreng te organiseren.

Taak- en organisatieontwerp
Een workshop van vijf dagdelen over het analyseren en ontwerpen van taken en organisaties. Centraal staan de gevolgen van een technisch ontwerp voor de menselijke taken en functies en daarmee de gevolgen voor de werkorganisatie.

Ergonomie van geluid, verlichting en binnenklimaat
De tweedaagse workshop (5 dagdelen) over het meten en ontwerpen van geluid en akoestiek, binnenklimaat en licht en verlichting in de gebouwde omgeving. Gericht op werksituaties met intensief beeldschermwerk in de industrie en het kantoor.

Eendaagse workshops


Mens-computer interactie, multi-media en beeldschermen domineren zeer veel werksituaties. De onderstaande eendaagse workshops gaan specifiek over het ergonomisch ontwerpen van Human Machine Interaction (HMI). Als er voldoende belangstelling is voor een onderwerp, wordt de workshop ingepland. Kosten per workshop: € 400,-  excl. btw.

De vier workshops sluiten op elkaar aan. Hoewel de basis hetzelfde is, is er weinig tot geen overlap in het workshop-materiaal.

Interactie ontwerp
Deze workshop gaat in op alle aspecten die te maken hebben met het afstemmen van interfaces op de specifieke vereisten van de taak en de gebruikers. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: alfanumerieke informatie, grafische informatie, dialoogprincipes, mentale modellen, dialoogvormen, touchscreen-interactie.

CCTV – Ergonomie richtlijnen voor het ontwerpen van camerasystemen
Camerabeelden worden intensief gebruikt in verkeerscentrales, bediening op afstand van technische installaties, het bewaken van stations, gebouwen en terreinen, enz. Een CCTV-systeem is een mens-machine systeem, bestaande uit een waargenomen werkelijkheid, camera’s, data overdracht, beeldschermen, beelden, werkplekken en menselijke informatieverwerking.

Ergonomisch ontwerp van multi-screen werkplekken
Een eendaagse workshop over het mensgericht ontwerpen van een werkplek met meerdere beeldschermen en intensieve interactietaken. Deze werkplekken vinden we o.a. in de procesindustrie, verkeerscentrales en meldkamers. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkplekafmetingen, afmetingen en resoluties, grafische informatiepresentatie en videowalls.

Graphics design
In deze eendaagse workshop leert u de fijne kneepjes van het ontwerpen van nieuwe grafische plaatjes en het vereenvoudigen van bestaande graphics. Een verdieping in de achtergrond van het zien en verwerken van visuele informatie, en de belangrijkste aspecten van het weergeven van tekst, symbolen, kleuren, lijnen, etc.

©2017 Ergonomie Opleidingen    |    Ontwerp: Webton.nl Ontwerp: Webton.nl