Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Cursus Human Factors

Heb jij dagelijks te maken met de relatie tussen mensen, werk en techniek? Wil je meer weten over de rol van de mens in zijn werkomgeving? Ben je op zoek naar handvatten voor het uitvoeren van een systematische analyse en uitwerken van verbetervoorstellen? En wil je jouw kennis meteen toepassen in de praktijk?

Geef je dan op voor de cursus Human Factors!

In deze brede cursus leer je over verschillende disciplines, zoals mensmeetkunde, ontwerpleer, techniek, functieleer, arbeidspsychologie, anatomie en fysiologie. De opgedane theoretische kennis wordt direct ingezet tijdens de verschillende praktijkopdrachten.

Je medecursisten komen uit allerlei sectoren, van industrie tot dienstverlening: ontwerpers, engineers, arbeidshygiënisten, fysio- en ergotherapeuten, veiligheidskundigen, arboverpleegkundigen, preventiemedewerkers, bedrijfsleiders etc. Voor de cursus is geen speciale voorkennis vereist. De cursus wordt gegeven op HBO niveau en de studielast bedraagt ongeveer 120 uur. Reserveer naast de cursusuren ruim 60 uur voor de huiswerkopdrachten en de praktijkopdracht.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals;
  het betreft 66 punten voor Arboverpleegkundigen.
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA);
  21 PE (Permanente Educatie) punten voor Arbeidsdeskundigen.

Data

Najaar 2019 (gaat definitief door)

De cursusdata van deze editie:
Blok 1 – woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019.
Blok 2 – woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2019
Blok 3 – woensdag 30 en donderdag 31 oktober 2019
Praktijkdagen: 4 data in overleg met de cursisten
Slotdag: woensdag 11 december 2019

Plaats: Fletcher Hotel Amersfoort

De cursus Human Factors (Ergonomie) wordt minimaal 1x keer per jaar gepland. Bij inschrijving voor de cursus krijgt u per e-mail een bevestiging. Minimum aantal deelnemers is 8. Bij een te gering aantal inschrijvingen voor de cursus kan deze geannuleerd of uitgesteld worden. Degenen die zich hebben ingeschreven berichten wij hierover uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus. Inschrijving is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag

Kosten

€ 3.900,- excl. btw. / € 4.719,- incl. btw.
Deze prijs is inclusief maaltijden en overnachtingen.
Als u lid bent van Human Factors Nederland ontvangt u 10% korting op de cursusprijs.
U ontvangt een goed gedocumenteerde cursusmap.

Docenten


Niels de Groot Eur.Erg.
Erik Mulder Eur.Erg.
Ruud Pikaar Eur.Erg.
Renske Landman Eur.Erg.
Bart Schuring
Floris Asselbergs
Paul Settels Eur. Erg.

Programma


Het programma bestaat uit 3 theorieblokken en een aantal praktijkdagen.

Blok 1 Dag 1 – Inleiding, mensmeetkunde en productergonomie

 • Inleiding in de Ergonomie en begrippenkader
 • Mensmeetkunde en werkplekinrichting
 • Praktijkstudies

Dag 2 – Informatie en bediening, aanpak

 • Kernpunten ergonomie aanpak
 • Waarneming en informatieverwerking
 • Informatiepunten en bedieningsmiddelen
 • Gegevens verzamelen in de praktijk (observeren en interviewen)

Dag 3 – Fysieke arbeid

 • Tillen en verplaatsen van lasten
 • Zwaar werk
 • Overzicht analysetechnieken voor lichamelijk belastend werk
Blok 2

Dag 4 – Taakontwerp, Beeldschermwerk en Software

 • Programma van eisen
 • Beeldschermen en smart devices
 • Software ergonomie
 • Samenwerking mens en automatisering (AI/robots/cobots)

Dag 5 – Organisatie van werk

 • Arbeidsmotivatie en functie-inhoud
 • Functies analyseren en ontwerpen
 • Werkorganisatie
 • Productielijn verbeteren
 Blok 3

Dag 6 – Omgevingsfactoren en gebruikersparticipatie

 • Licht en verlichting
 • Klimaat en ventilatie
 • Geluid en lawaai
 • Integraal plafondontwerp

Dag 7 – Integratie

 • Casus Ergonomie aanpak
 • Oefening Werkplek ontwerpen
 • Voorbereiden praktijkopdracht
Dag 8, 9, 10 en 11 – Uitvoeren Praktijkopdracht
Praktijkopdracht waarin in totaal 4 dagen een bestaande situatie in de praktijk wordt onderzocht, onder begeleiding van een docent. Op basis van sterkte-zwakteanalyse volgen aanwijzingen ter verbetering van de werksituatie. U werkt bevindingen uit tot een presentatie en eventueel verslag.

 

Dag 12 – Slotdag bij gastbedrijf

 • Praktijkopdrachten: presentaties van aanpak en resultaten
 • Evaluatie van de cursus

Het programma is onder voorbehoud. 

©2017 Ergonomie Opleidingen    |    Ontwerp: Webton.nl Ontwerp: Webton.nl