Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Werkplekken ontwerpen voor logistieke systemen en discrete fabricage

Veel werk wordt door mensenhanden verricht: montage, verpakken, aan- en afvoer van onderdelen en producten, machines laden/lossen en bedienen, postpakketten afhandelen, etc. Ook in hoog geautomatiseerde logistieke systemen, zijn er altijd plaatsen te vinden waar, veelal repeterende handmatige taken uitgevoerd moeten worden. Deze werkzaamheden kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld in relatie tot zwaar tillen, repetitieve taken, of een lawaaiige omgeving.

Goed ontworpen taken en werkplekken verkleinen deze risico’s en –veel belangrijker- verhogen de productiviteit. Op basis van praktijkprojecten presenteren ervaren ergonomen in deze workshop, hoe de factor mens in het ontwerp van productiesystemen op een effectieve manier kan worden meegenomen.

Logistiek: tillen en verplaatsen van lasten

Fysieke belasting kan met enkele technieken uit de ergonomie goed in kaart gebracht worden. Op basis van een analyse van taken, kunnen tilsituaties beoordeeld en verbeterd worden.

  • Houding, beweging en gezondheidsrisico’s
  • Tillen beoordelen en verbeteren (o.a. gebruik van de NIOSH-techniek
  • Oefening: ontwerp van een handmatige pallettiseer werkplek

Werk en werkplekken in een productielijn

De mens is de maat voor het inrichten van werkplekken. Een goed ontwerp maken is niet eenvoudig, omdat variatie tussen individuen groot is, en de gemiddelde mens geen goed uitgangspunt is. Als we een reikafstand hierop afstemmen kan immers de helft van de medewerkers er niet bij.
Hoe maken we werkplekken aan een productielijn geschikt voor zoveel mogelijk mensen?

  • Aanpak mensmeetkundig ontwerpen van werkplekken
  • Antropometrie gegevens en het gebruik daarvan (DINED2004)
  • Oefening: assemblage werkplek beoordelen en verbeteren

Productiegericht ontwerpen

Tijdens het ontwerp van een productiesysteem of een verpakkingslijn staat het verdelen van taken over apparaten (geautomatiseerde productie) en mensen centraal. Fysiek belastend werk wil nog wel eens samenhangen met handelingen die geen directe toegevoegde waarde voor het product hebben.
Maar ook de handelingen om een product in elkaar te zetten, kunnen door het ontwerp van dit product tot onhandig uit te voeren taken leiden. De ergonomie heeft het gereedschap om taken te onderzoeken, problemen te verhelpen (of voorkomen) en werkorganisaties optimaal en efficiënt in te richten.

  • Taakanalyse en tijdlijnanalyse voor menstaken
  • Taakallocatie en werkorganisatie ontwerp; voorkom overbelasting door roulatie en afwisseling
  • Oefening: optimalisatie van een productielijn

Algemene informatie

Doelgroep: industrial engineers/ontwerpers van productielijnen, productieleiding, ergonomen, werkplekontwerpers.
Voorkennis: van de deelnemers wordt enige bekendheid verwacht met fabricage-, productie- of logistieke systemen.
Studielast: de studielast bedraagt 20 uur.
Data: als er voldoende belangstelling is, wordt de cursus ingepland
Plaats: n.t.b.
Kosten: € 1250,- excl. btw., inclusief cursusmateriaal, overnachting, maaltijden en koffie/thee.

©2017 Ergonomie Opleidingen    |    Ontwerp: Webton.nl Ontwerp: Webton.nl