Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Interactie ontwerp

Deze workshop gaat in op alle aspecten die te maken hebben met het afstemmen van interfaces op de specifieke vereisten van de taak en de gebruikers.

De basis is het waarnemen en verwerken van informatie door mensen. Deze kennis wordt vervolgens toegepast in voorbeelden uit de praktijk zodat u concreet leert om informatie en interactie te ontwerpen voor allerlei beeldschermformaten en voor hand-held devices. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: alfanumerieke informatie, grafische informatie, dialoogprincipes, mentale modellen, dialoogvormen, touchscreens-interactie.

De verworven inzichten zijn algemeen toepasbaar, denk aan administratieve toepassingen, process control, machinebesturing en embedded software.

 

©2017 Ergonomie Opleidingen    |    Ontwerp: Webton.nl